Alla tiders historia 2-3

Artikelnummer: 9789140674371B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia för gymnasieskolans kurser i ämnet.

Alla tiders historia 2–3:
• ett läromedel för de som läser Historia 2a, 2b och 3
• två huvuddelar: Om Historieämnet och Ur historien – teman och längdsnitt
• tydligt fokus på källkritik, historiesyn och historiebruk

BB